C++ feladatok
Átírás idegen Számrendszerbe Egyenes és pont távolsága Prímszámok
Felezőpont Diszkrimináns Helyiérték
Héron képlet Háromszög súlypontjai Véletlen események
Pitagorász 2 LNKO LKKT
Törtek összeadása Másodfokú egyenlet Idegen számrendszerből 10-es be
Medián Módusz Oszthatóság
Pitagorász tétel 1 Prímtényezők Törtek osztása
Törtek szorzása


Vissza a kezdőlapra