Megragadni az igazság mélységét

Sajtótájékoztató a debreceni Szent József Gimnáziumban

A debreceni Szent József Gimnázium és Kollégium a 2009-ben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságával karöltve az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásában középiskolák számára kiírt pályázaton „Historia est magistra vitae” című projektjével 10 000 000 Ft támogatást nyert. A sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes megnyitóra 2010. április 26-án hétfőn délelőtt 11 órakor került sor a Szent József Gimnáziumban. A projektet Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök nyitotta meg.

Dr. Pogány Béláné az intézmény igazgatója köszöntő gondolataiban elmondta, a jelenlegi projekt során a diákok kutató munkát végeznek majd a XX. század megélt történelmét vizsgálva. A legmodernebb technikai eszközök segítségével interjúk, riportok készítésével teszik elérhetővé az érdeklődők számára a 20. század megélt történelmét, olyan eseményeket, amelyeket a történelemkönyvek lapjain nem, vagy csak ritkán található meg.

Az igazgatónő köszöntötte a jelenlévők között a gimnázium jogelődjének, a nagy múltú debreceni Piarista Gimnázium öregdiákjait is, akik 1948-as államosítást átélve számot adhatnak majd a kor igazságtalanságáról a riportok során.

Az igazság megismerése kötelez a továbbadásra

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök atya megnyitó gondolataiban fontosnak tartott két egyházi ünnepet kiemelni, a húsvétot, mint Jézus halálának és feltámadásának az ünnepét, amely valójában az igazság kiderülésének, a nyilvánvalóvá válásának az ünnepe, hiszen a feltámadással vált nyilvánvalóvá mindaz, amit Jézus cselekedett, mondott, valamint a Szentlélek kiáradásának ünnepét, amikor a tanítványok a feltámadás fényében továbbadták, megosztották az emberekkel mindazt, amit Jézusról tudtak, hallottak. A főpásztor felhívta a jelenlévő diákok figyelmét arra, hogy a történelmi eseményekben, a dolgok mélyebben valósulnak, meg mint ahogyan az látszik, és ezt a mélységet az elszenvedők élményei, emlékei adják. Az igazság megismerése kötelez bennünket arra, hogy azt továbbadjuk.

A püspök atya a projekt címére — „Historia est magistra vitae – A történelem az élet tanítómestere” — utalva kiemelte, hogy azért megyünk vissza a régi eseményekhez, hogy a jelenre keressünk támogatást. A történelemben a körülmények változnak, de az ember mindig ugyanaz marad. Minden kornak és időnek úgy kell a múltból tanulni, hogy annak buktatói, kudarcai az adott kor emberének életét eredményesebbé tegye.

A megélt történelemért

Dr. Bódis Zoltán igazgató helyettes, projektvezető elmondta, a történelemmel való foglalkozás túlmutat a könyveken. Majd aggályait fejezte ki a kétarcú történelemről, amely még ma is jelen van, akadályt gördítve az igazság megismertetésében.

A projektvezető tájékoztatott, hogy az egy évig tartó munka során az átlagosnál jobb színvonalú technikai berendezésekkel ellátott mini filmstúdiót alakítottak ki, ahol lehetőség nyílik jó minőségű kép- és hangfelvételek készítésére, filmek, hanganyagok vágására, szerkesztésére. Az elméleti felkészülés után 50 riportfilm elkészítését vállalta a projektet megvalósító csapat, majd egy 20-30 perces, az előírt kritériumoknak megfelelő riport anyagot állítanak össze. Ezt egy központi adatbázisban helyezik el, amely minden középiskola számára letölthetővé válik.

Az igazgató helyettes elmondta mintegy húsz diák és hét tanár vesz részt projektben, a pedagógusok a felkészülési időben a Terror Háza múzeum által szervezett továbbképzésen tökéletesítik ismereteiket. A diákokra kettős feladat vár. A filmkészítés ismeretének elsajátítása, valamint a személyes kontaktus megteremtése a riportalanyokkal, amely elengedhetetlen a hiteles tájékoztatáshoz.

Medve József történelem szakos tanár, aki szintén részt vesz ebben a munkában, elmondta, a történelemoktatásban forrásalapú képzésről van szó, amely során egy-egy témakört, iratok, könyvek, újságcikkek, beszédek alapján kell megértetni a diákokkal. Véleménye szerint a XX. század magyar történelme nincs kellően átgondolva, átbeszélve, és talán ezek a találkozások, beszélgetések valamit megnyithatnak a XX. sz. történelméből.

Kovács Ágnes

Virtuális könyvtár határok nélkül

TÁMOP-34-08/1-2009-0057
"Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában. A nem formális és informális képzés támogatása debreceni és létavértesi intézményekben."

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala öt önkormányzati középiskolával, konzorciumban az egyházmegyei fenntartású Szent József Gimnáziummal és a létavértesi könyvtárral, pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, Tudásexpó-expressz címmel, amelynek célja az országos hatókörű könyvtári szolgáltatások fejlesztése és nem hagyományos képzési formák erősítése az élethosszig tartó tanulásban.

Halász D. János, Debrecen oktatási és szociális ügyekért felelős alpolgármestere projektnyitó sajtótájékoztatót tartott május 27-én a debreceni városházán, amelyen részt vett Dr.Pogány Béláné, a Szent József Gimnázium igazgatója, valamint Menyhárt Károly, Létavértes polgármestere is.

Halász D. János elmondta, a pályázaton összesen 44 653 062 Ft összegű támogatást nyertek. Az alpolgármester fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy nem bezárni, hanem fejleszteni kell a könyvtárakat. A fiataloknak igényük van pl. az interneten megtalálható fotók mellett a kézzel rajzolt illusztrációk megtekintésére, alkalmazására is a tanulmányaikhoz. A kiépülő rendszer segítségére lesz a kevesebb állományú vidéki könyvtáraknak, de színesebbé válik a speciálisabb, egyházi intézmény rendszerbe kerülő könyvtárállományával is. Ebben a rendszerben a megyei, határon túli, iskolai könyvtárakkal együtt már 1600 könyvtár állományának feldolgozása van folyamatban. Jelenleg 20 millió dokumentumot lehet elérni interneten. A projekt két éves munkát igényel, de a folyamatos feldolgozás lehetővé teszi, hogy a diákok 2010 őszétől akár az otthonukból maguk is hozzájuthassanak a keresett információhoz. A könyvtárak egy integrált rendszer használatával egy közös országos virtuális könyvtár részeivé válnak.

A két év során az intézményekben dolgozó pedagógusok, könyvtárosok szakmai továbbképzéseken, valamint 60 órás angol nyelvtanfolyamon vesznek részt.

Dr. Pogány Béláné, a Szent József Gimnázium igazgatója elmondta a diákok órákat „gépeznek”, ezért örül annak, hogy a virtuális könyvtár adta lehetőség még gazdagabbá teheti az ott eltöltött időt. Személyes tapasztalatcserére hívta a konzorciumban részt vevő intézmények szakembereit; végül megköszönte az önkormányzatnak, hogy egyházi fenntartású iskolaként részesei lehetnek ennek a konzorciumnak.

Halász D. János alpolgármester erre reagálva kifejtette, hogy az iskolavárosként is ismert Debrecenben nem tesznek különbséget önkormányzati és felekezeti iskolák között. Megköszönte, hogy a magas színvonalú oktatásáról ismert volt piarista gimnázium jogutóda ápolja Debrecen történelmi múltjához is hozzátartozó értékeket, és a katolikus oktató-nevelő munkájával színesíti, gazdagítja a városban folyó oktató nevelő munkát.

A pályázat lehetőséget nyújt a könyvtárak állományának számítógépes feldolgozására, internetes könyvtári honlapok készítésére, az olvasáskultúra fejlesztésére, a könyvtári munkatársak továbbképzésére. A program a könyvtári munka minden területén jól használható. Jelenleg 7 ország 1600 könyvtárában dolgoznak vele. Minden könyvtár saját feldolgozott állományával tagja a virtuális könyvtárnak, amely az interneten keresztül elérhető.

Kovács Ágnes/Magyar Kurír